رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

جمعه 24 آذر ماه 1396 ساعت:
نسخه 96.07.30
IP Address: 54.83.122.227
آنلاين:2
 
دانشگاه آزاد اسلامي
سایت دانشگاه آزاد اسلامی سلماس
دانشجویان محترم جهت دریافت کارت دانشجویی به اتاق آقای مهندس آقایی واقع در طبقه همکف ساختمان اداری مراجع نمایند.
ثبت نام و انتخاب واحد کلیه رشته ها در نیمسال اول 97-96 از مورخه 96/06/12 لغایت 96/06/22 از ساعت 13-9و 16-14
شروع نیمسالشنبه 96/06/25
حذف و اضاقه از مورخه 96/07/10 تا 96/07/13
پایان نیم سال تاریخ 14 دی ماه 96
برگزاری امتحانات از مورخه 96/10/17 لغایت 96/10/29
کارت امتحانات از تاریخ 9 تا 14 دیماه 96
1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.