رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

سه شنبه 3 مرداد ماه 1396 ساعت:
نسخه 95.11.01
IP Address: 54.161.96.239
 
دانشگاه آزاد اسلامي
سایت دانشگاه آزاد اسلامی سلماس
دانشجویان محترم جهت دریافت کارت دانشجویی به اتاق آقای عیدی واقع در طبقه همکف ساختمان آموزشی مراجع نمایند.
ثبت نام و انتخاب واحد کلیه رشته ها در نیمسال تابستان 96-95 از مورخه 96/04/17 لغایت 96/04/19 از ساعت 13-9و 16-14
شروع نیمسالسه شنبه 96/04/20
حذف و اضاقه ترم تابستان حذف و اضافه ندارد
پایان نیم سال تاریخ 31 مرداد 96
برگزاری امتحانات از مورخه 96/06/04 لغایت 96/06/12
کارت امتحانات از مورخه 25 تا 31 مرداد
1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.