رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

شنبه 6 خرداد ماه 1396 ساعت:
نسخه 95.11.01
IP Address: 54.161.77.48
 
دانشگاه آزاد اسلامي
سایت دانشگاه آزاد اسلامی سلماس
دانشجویان محترم جهت دریافت کارت دانشجویی به اتاق آقای عیدی واقع در طبقه همکف ساختمان آموزشی مراجع نمایند.
ثبت نام و انتخاب واحد کلیه رشته ها در نیمسال دوم 96-95 از مورخه 95/11/06 لغایت 95/11/11 از ساعت 13-9و 16-14
شروع نیمسال95/11/09
حذف و اضاقه کلیه رشته ها از مورخه 95/11/23 لغایت 95/11/27
پایان نیم سال تاریخ 11خرداد 96
برگزاری امتحانات از مورخه 96/03/17 لغایت 96/03/30
1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.